BELGELENDİRME HAKKINDA SIKÇA SORULANLAR

Kalite Nedir?

Kalite; bir ürün veya hizmetin müşteri beklentilerini karşılama oranıdır.

ISO 9001:2015 Nedir ?

ISO 9001:2015; Uluslar Arası Standardizasyon Kuruluşu ISO ( International Organization For Standardization ) tarafından belirlenmiş ve uygulamaya konulan kalite standardıdır. Standard ülkeye ve bölgeye göre değişiklik göstermez, dünyanın her ülkesinde aynı koşulları kapsar.

ISO 9001:2015 Standartının Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Dünyanın en prestijli ve en çok tanınan yönetim standardı olan ISO 9001:2015 ; firma ve kurumlara kalite imajı, pazar avantajı, müşteri ve pazar ortaklarına sağladığı güven duygusu, kamuda ihale ve özel sektörde satın alma koşullarında ön plana çıkma, çalışan eğitimi, tüm süreçlerde daha etkin kontrol, daha kaliteli ürün/hizmet sunumu için gerekli olan veri akışı, düzeltici ve önleyici faaliyet prosedürü ile hata oranını düşürerek maliyetleri ve müşteri şikayetlerini azaltma, dolayısıyla müşteri memnuniyetini ve karlılığı arttırma avantajları sunmaktadır.