FAYDALI MODEL

FAYDALI-MODEL

Faydalı Model; icat sahibinin icat ettiği ürün üzerinde hak elde etmesini sağlayan, bir başka ifadeyle icat ettiği ürün üzerinde ürünü seri üretme, satma, kiralama, kullanma hakkını yasal olarak elde etmesidir. Faydalı model tescili, faydalı model sahibinin buluşunun izinsiz olarak kullanılmasına engel olur.

Bir ürünün faydalı model sayılabilmesi için aşağıdaki kriterlere uyum göstermesi gerektedir;

  • Ürün yeniliğe sahip olmalıdır. Daha önce bulunup tasarlanmamış olması, daha önceden başkaları tarafından düşünüldüğünü, tasarlandığını ve yapıldığını kanıtlayan herhangi bir belgenin olmaması gerekmektedir.
  • Buluşun sanayiye uyarlanabilmesi gerekmektedir. Yani buluşun kağıt üzerinde kalmaması, uygulanabilirliğinin de bulunması ve sanayide seri üretime değecek yapıda olması gerekmektedir.

Patent ile faydalı model arasındaki en belirgin iki özellik, faydalı modelin tescil süresinin 10 yıl olması ve tekniğin bilinen durumuna dahil olmaması yani yeniliği iddia edilen özelliğin ilgili konuda herhangi bir uzman tarafından kolaylıkla çözülememesi şartının aranmamasıdır.

Bizler deneyimli ve uzman kadromuzla; Buluş sahibinin icat ettiği ürününe faydalı model için yaptığı başvurularda doğru kaynaklar kullanılarak yapılacak bir ön araştırma, tarifnamenin doğru hazırlanması, belge ve ücretlerin doğru hazırlanması, itiraz süreçlerinin yönetimi vb. tüm süreçlerde profesyonel hizmetler sunmaktayız.