KVKK Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

kanun

İslami kurallara uygun olarak üretilen ürün ve hizmetler, İslam dini tarafından haram kabul edilmemiş ürün ve hizmetler ile haram içeriğe sahip hammadde içermeyen ürünler, İslami kurallara uygun olarak kesilen hayvanlar, helal aşamalardan geçen her türlü ürün veya hizmet helal kabul edilir.

Helal; Müslümanlar tarafından kullanılmasında İslam dini açıdan herhangi bir engeli bulunmayan, dini açıdan yasal, uygun ve şüpheli olmayan her türlü ürün, hizmet veya aşamaya verilen addır.

Ürün veya hizmetin helal olabilmesi için tüm aşamaları şeffaf ve hesap vermeye müsait olmalıdır. Örneğin İslami kurallara göre kesilen, parçalanan, depolanan, taşınan hayvanın helal olabilmesi için yediği yemin içeriğinin de bilinmesi gerekmektedir. İçeriği bilinmeyen, leş, kan, domuz eti vb. haram ihtiva edip etmediğine tam olarak emin olunamayan katkı maddesi içeren yem hayvanı şüpheli duruma düşürür. Ayrıca temiz olmayan ortamda üretilen, çalışanın sigorta ve maaşının yatırılmadığı işyerinde üretilen kısaca hijyen koşullarına ve ahlaki kurallara uygun olarak üretilmeyen her türlü ürün veya hizmetinde helal olmadığı aşikardır.