I.T.U. İYİ TARIM UYGULAMALARI

I.T.U.-İYİ-TARIM-UYGULAMALARIKüresel İyi Tarım Uygulamaları ( Global Good Agricultural Practices ) kısaca GLOBALG.A.P. , tarım ürünlerinin tarladan sofraya gelene dek geçirdiği tüm aşamaları kontrol altında tutarak, son ürünün kriterlere uygun olduğunu belirten Avrupalı market zincirleri ve perakendecilerin bir araya gelerek müşterilerine güvenli tarımsal ürün sunmak adına oluşturdukları uluslararası bir standarttır.

Dünyanın önde gelen tarım ülkelerinden olan ülkemizde ise GLOBALGAP standardını temel alan bir yaklaşımla 2004 yılında yürürlüğe giren ve en son 2014 yılında revize edilen, uygulamasını Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yürüttüğü İyi Tarım Uygulamaları ( İ.T.U.) yönetmeliği yayınlanmıştır. Bir başka değişle İyi Tarım Uygulamaları ( İ.T.U.), GLOBALGAP standardının Türkiye’ye uyarlanmış halidir. Ülkemiz mevzuatlarına ve iklim, toprak ve ürün çeşidine uygun hale getirilen ve devlet teşvikleri ile desteklenen İyi Tarım Uygulamaları ( İ.T.U.) , çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen yöntemlerle ürün yetiştirme, yer altı ve yer üstü su kaynakları, toprak gibi doğal kaynaklarımızın korunması, sürdürülebilir ve dünya ile rekabet edebilir bir tarım politikasının yürütülmesi, etkin bir izlenebilirlik sisteminin uygulanması ve tüketicilere güvenli gıda sunumunu amaçlamaktadır.

İyi Tarım Uygulamaları ( İ.T.U.) , ürününüzün kalitesini ve standarda uygunluğunun bir kanıtı olarak hem rekabet ortamında pazar payınızı arttıracak hem de çiftliğinizin gelecek nesillere güvenli bir şekilde aktarılmasında etkin bir rol oynayacaktır.