HİJYEN DENETİMİ

HİJYEN-DENETİMİ

Hijyen; işletmelerde hammadde girişinden ürünü son tüketiciye ulaştırma aşamasına kadar olan tüm süreçlerde hijyen yönetmeliği ve HACCP standartının belirlediği tüm koşullara uyum sağlama ile temizlik, sağlık ve gıda güvenliği için yapılan çalışmalara ve alınan önlemlere verilen addır.
İşletmelerde gıda güvenliği etkin bir hijyen denetimi ile mümkündür. Hijyen denetimi ; gıda ve gıda ile temas eden malzemeleri üreten, satan, depolayan, taşıyan işletmeler ile kafe, restoran, yemek fabrikası, market, otel vb. yiyecek içecek hizmeti sunan tüm işletmelerin ürün girişinden son tüketiciye ulaşana kadar geçen tüm süreçlerinin sürekli izlenmesi ve kontrol altında tutulması çalışmalarına verilen addır.

Müşteri memnuniyetinin en etkili kriter kabul edildiği günümüz şartlarında gıda güvenliği anlayışı sadece vicdani ve yasal bir koşul olmayıp aynı zamanda işletmenin ayakta kalabilmesi ve büyümesi için de ön koşuldur. Tüketiciye sunulan gıdada oluşabilecek herhangi bir hata telafisi olmayan bir süreçtir ve işletmenin itibar kaybına neden olur.

HACCP temelinde gerçekleştirdiğimiz hijyen denetimleri; hammadde alım, depolama, üretim, ambalajlama, taşıma, işletme altyapısı, teknik ve personel şartları, personel sağlığı ve eğitimi, izlenebilirlik, geri çağırma, acil durumlara hazırlık gibi konularda yapılacak kapsamlı bir denetim faaliyeti ve bu denetimlerde saptanan bulguların raporlanarak işletmeye sunulması çalışmalarını kapsamaktadır.

Bir dış uzman tarafından gerçekleştirilecek olan denetimler hem gıda güvenliği ve hijyen açısından yaşanması muhtemel risklerin saptanıp giderilmesinde etkin bir rol oynayarak işletme itibarınızın korunmasını hem de üçüncü taraflara deklare ettiğiniz gıda politikanızın gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır.