ISO 14001:2015

ISO-14001-2015
Gün geçtikçe kirlenen ve boğulan gezegenimizi kurtarmak için hala atılabilecek adımlar olduğuna inanıyor ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakma hayali kuruyorsanız doğru bir çevre yönetim sistemi ile üzerinize düşen misyonu gerçekleştirebilirsiniz.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi; ürün/hizmet proseslerinin her aşamasında olumsuz çevre faktörlerinin belirlenerek, gerekli mekanizmalar ile kontrol altına alınmasını amaçlayan, Uluslar Arası Standardizasyon Kuruluşu tarafından yayınlanan uluslararası bir standarttır.

ISO 14001:2015; işletmeler tarafından çevreye verilen zararların önlenmesini veya en aza indirilmesini amaçlar. Çevre yönetim sistemi maliyet arttıran bir faaliyet olarak algılansa da aslında enerji maliyetlerini azaltma, geri dönüşüm, girdi ve proses maliyetlerini indirme, çevre cezalarını önleme gibi etkenlerle maliyetleri azaltan bir sistemdir. Ayrıca çevreye verilen önem ile kendiliğinden oluşan çevreci işletme algısı ile işletme itibarını artırmaya sebep olur. Günümüzde bilinçli tüketicilerin çevre konusunda hassas ve sorumlu olan işletmelere daha olumlu baktıkları bir gerçektir. Tüketicilere çevre konusunda duyarlı olduğunuzu, bu konuda ki sorumlulukları yerine getirdiğinizi ve aynı düşüncede olduğunuzu ispatlayan en değerli belge ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi Belgesidir.

ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi doğrultusunda oluşturulan atık yönetim planı, enerji yönetim planı, acil durum planları, enerji tasarruf planları, bakım planları ve personel eğitimleri ile maliyetleri azaltır, karlılığı arttırır, ihale ve satış avantajı kazanır, yasal yükümlülükleri yerine getirir, çalışan motivasyonu oluşturur, şirket itibarını arttırır ve yeni iş fırsatları yaratırsınız.

Ne yazık ki veriler olayın artık bir çevre hareketi değil, gezegeni kurtarma hareketine dönüşmesi gerektiğini göstermektedir. Dünya üzerinde sizin gibi düşünen yüzbinlerce işletme ile birlikte hareket ederek bu seferberliğe büyük katkılar koyabilir, büyük farklılıklar yaratabilirsiniz.
Kim bilir… Belki de gezegeni kurtarmak sizin elinizde.